ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη καὶ Τετάρτη

12:30 πμ - 4:00 πμ: Μεσονυκτικόν,Ὄρθρος καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

11:30 πμ: Τράπεζα

3:30 πμ - 4:30 πμ: Μέγα Ἀπόδειπνον, Κέρασμα (Μικρὸν Ἀπόδειπνον τὴν Τετάρτη)

Μεγάλη Πέμπτη

12:30 πμ - 4:00 πμ: Εὐχέλαιον καὶ Ὄρθρος

8:00 πμ - 10:30 πμ: Α'Ὥρα,Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία

10:30 πμ:Τράπεζα

4:30 μμ:Κέρασμα

Μεγάλη Παρασκευή

12:30 πμ - 4:00 πμ: Ὄρθρος τῶν Παθῶν (ἄνευ Α'Ὥρας)

8:00 πμ - 10:00 πμ: Μεγάλαι Ὧραι (Δὲν ἔχει Τράπεζα)

3:00 μμ-4:15 μμ Ἑσπερινὸς Ἀποκαθηλώσεως

4:15μμ: Κέρασμα

Μεγάλο Σάββατον

12:30 πμ - 3:30 πμ: Ὄρθρος (Ἐπιταφίου)

8:00 πμ - 10:30 πμ: Ὧραι, Ἑσπερινός, καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

10:30 πμ: Τράπεζα

3:30 μμ: Προσκύνησις Ἁγίων Λειψάνων

4:30 μμ: Κέρασμα

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

11:30 μμ - 12:00 πμ: Κανών Μεγάλου Σαββάτου

12:00 πμ - 3:00 πμ: Ἀνάστασις, Θεία Λειτουργία

3:00 πμ: Τράπεζα

3:00 μμ: Ἑσπερινὸς, Τράπεζα καὶ Ἀπόδειπνον

Δευτέρα Διακαινησίμου

1:30 πμ - 4:15 πμ: Μεσονυκτικὸν, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Πρωϊνό

TOP