Ζωντανὴ μετάδοση ἀκολουθιῶν livestream

Τὸ livestream θὰ μεταδίδεται μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν στὸ μοναστήρι. Γιὰ ὥρες παρακαλοῦμε αναφερθεῖτε στὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν γιὰ περαιτέρω πληροφορίες καὶ ὥρες ἀκολουθιῶν.

TOP
Ελληνικά
Ελληνικά