Ζωντανὴ μετάδοση ἀκολουθιῶν livestream

Τὸ livestream θὰ μεταδίδεται μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν στὸ μοναστήρι. Γιὰ ὥρες παρακαλοῦμε αναφερθεῖτε στὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν γιὰ περαιτέρω πληροφορίες καὶ ὥρες ἀκολουθιῶν.

TOP