Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Χριστουγέννων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1:30 πμ - 2:45 πμ: Μεσονυκτικὸ καὶ Ὄρθρος

2:45 πμ - 7:00 πμ: Διάλλειμα

7:00 πμ - 8:30 πμ: Μεγάλαι Ὧραι

8:30 πμ - 9:00 πμ: Πρωϊνὸ

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: Ἀπογευματινὸ γεῦμα

5:00 μμ - 5:30 μμ: Ἀπόδειπνον


ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1:30 πμ - 4:15 πμ: Μεσονυκτικὸ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

4:15 πμ: Πρωϊνὸ

11:30 πμ - 12:00 μμ: Μεσημεριανὸ γεῦμα

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: Ἀπογευματινὸ γεῦμα

5:00 μμ - 5:30 μμ: Ἀπόδειπνον


ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:45 μμ - 3:30 πμ: Ἀγρυπνία (Μεγάλο Ἀπόδειπνον, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Orthros, Θεία Λειτουργία Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου)

3:30 πμ - 4:00 πμ: Πρωϊνὸ

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: Ἀπογευματινὸ γεῦμα

5:00 μμ - 5:30 μμ: ἈπόδειπνονἘὰν δὲν μπορεῖτε νὰ παρευρεθεῖτε στὶς Ἀκολουθίες, ἐπιλέξτε ζωντανὴ μετάδοση live video stream.


TOP