ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1:30 πμ - 2:45 πμ: Μεσονυκτικὸν καὶ Ὄρθρος (Σήμερα δὲν ἔχει Λειτουργία)

2:45 πμ - 7:00 πμ: Διάλειμμα

7:00 πμ - 8:30 πμ: Μεγάλαι Ὧραι

8:30 πμ - 9:00 πμ: τράπεζα

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: τράπεζα

5:00 μμ - 5:30 μμ: Ἀπόδειπνον


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἀκολουθείες θὰ γίνουν στὶς κανονικὲς ὧρες


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἀκολουθείες θὰ γίνουν στὶς κανονικὲς ὧρες
(Δὲν ἔχει Ἀπόδειπνον σήμερα)


ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:45 μμ - 3:30 πμ: Ἀγρυπνία Χριστουγέννων (Μεγ. Ἀπόδειπνον, Λιτή, Ἀρτοκλασία, καὶ θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου)

3:30 πμ - 4:00 πμ: τράπεζα

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: τράπεζα

5:00 μμ - 5:30 μμ: ΑπόδειπνονἘὰν δὲν μπορεῖτε νὰ παρευρεθεῖτε,μπορεῖτε νὰ συνδεθεῖτε μὲ ζωντανὴ μετάδοση live video stream.


TOP