Πρόγραμμα Καθημερινῶν Ἀκολουθιῶν

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ

1:30π.μ.-4:15π.μ. Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

4:15π.μ. Πρωϊνὸ

11:30π.μ. Μεσημεριανὸ γεῦμα

3:30μ.μ.-4:30μ.μ. Ἐνάτη Ὥρα καὶ Ἑσπερινὸς

5:00μ.μ.-5:30μ.μ. Μικρὸν Ἀπόδειπνον

ΚΥΡΙΑΚΗ

1:30π.μ. -5:00π.μ. Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

5:00π.μ. Τράπεζα

3:30μ.μ.-4:30 μ.μ. Ἐνάτη Ὥρα καὶ Ἑσπερινὸς

4:30μ.μ. Ἀπογευματινὸ γεῦμα

5:00μ.μ.-5:30μ.μ Μικρὸν Ἀπόδειπνον

 

TOP