Πρόγραμμα Θεοφανείων

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1:30 πμ - 3:00 πμ: Μεσονυκτικὸν καὶ Ὄρθρος

3:00 πμ - 7:00 πμ: διάλειμμα

7:00 πμ - 11:00 πμ: Μεγάλαι Ὧραι, Ἐσπερινός,Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου,καὶ Ἀκουλουθία Μεγάλου Ἁγιασμοῦ

11:00 πμ - 11:30 πμ: τράπεζα

4:00 μμ: ἐλαφρὺ γεῦμα


ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

11:45 μμ - 5:00 πμ: Ἀγρυπνία Θεοφανείων(Μέγα Ἀπόδειπνο, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος, Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ Θεία Λειτουργία)

5:00 πμ - 5:30 πμ: τράπεζα

3:30 μμ - 4:30 μμ: 'Ἐσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: τράπεζα

5:00 μμ - 5:30 μμ: ἈπόδειπνοἘὰν δὲν μπορεῖτε νὰ παρευρεθεῖτε, παρακολουθῆστε στὸ live video stream.TOP