Πρόγραμμα Θεοφανείων

 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1:30 πμ - 2:45 πμ: Μεσονυκτικόν καὶ Ὄρθρος

2:45 πμ - 7:00 πμ: Διάλειμμα

7:00 πμ - 11:00 πμ: Μεγάλαι Ὥραι, Ἑσπερινὴ Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου καὶ Μεγάλος Ἁγιασμὸς

11:00 πμ - 11:30 πμ: μεσημεριανὸ γεῦμα

4:00 μμ: κέρασμα


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

11:45 μμ - 4:00 πμ: Ἀγρυπνία Θεοφανείων (Μέγα Ἀπόδειπνον, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος, Μεγάλος Ἁγιασμὸς καὶ Θεία Λειτουργία )

4:00 πμ - 4:30 πμ: πρωΐνὸ

3:30 μμ - 4:30 μμ: Ἑσπερινὸς

4:30 μμ - 5:00 μμ: γεῦμα

5:00 μμ - 5:30 μμ: ἈπόδειπνονΕὰν δὲν μπορεῖτε νὰ παρευρεθεῖτε, παρακολουθῆστε στὸ  live video stream.TOP