Ὀδηγίες πρὸς ἐπισκέπτες (χωρὶς διαμονὴ)

Σὲ αὐτὴ τὴν σελίδα θὰ βρεῖτε ὀδηγίες γιὰ τὴν ἐπισκεψὴ σας στὸ μοναστήρι μας. Ἐὰν θέλετε νὰ μείνετε στὴν Μονὴ παρακαλοῦμε διαβᾶστε τὶς ὀδηγίες γιὰ φιλοξενούμενους προσκυνητές.

Ὡράριο

Τὸ μοναστήρι δέχεται ἐπισκέπτες ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ περιηγηθοῦν τὴν Μονὴ, Δευτέρα μέχρι Κυριακὴ καθημερινὰ ἀπὸ τὶς 10:30π.μ. μέχρι 2:30μ.μ

Τὸ μοναστήρι δὲν δέχεται ἐπισκέπτες γιὰ ἡμερήσιο τοὺρ μετὰ τὶς 2:30 μ.μ.

Οἱ ἐπισκέπτες ποὺ ἐπισκέπτονται μονο γιὰ μιὰ ἡμέρα σωρὶς διαμονὴ, μποροῦν νὰ παραμείνουν γιὰ τὶς ἀκολουθίες μετὰ τὶς 2:30 μ.μ. Παρακαλοῦμε ἐνημερῶστε ἕναν ἀπὸ τοὺς πατέρες στὴν ἔκθεση.

Group

Εὰν ἔχετε group μὲ δέκα ἤ περισσότερα ἄτομα παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε ἐγκαίρως μαζὶ μας γιὰ νὰ μοποῦμε νὰ σᾶς ἐξυπηρετήσουμε.

Ἄφιξη στὸ μοναστήρι

Ὄλοι οἱ ἐπισκέπτες παρακαλοῦνται νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν ἔκθεση μόλις φτάσουν στὸ μοναστήρι. Ἐὰν κανεὶς τοὺς πατέρες δὲν παρευρίσκονται στὴν ἔκθεση, παρακαλοῦμε νὰ περιμένετε καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πατέρες συντόμως θὰ ἐπιστρέψει στὴν ἔκθεση.

Ἐνδυμασία

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου εἶναι χῶρος μετανοίας καὶ προσευχῆς γιὰ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς εὐσεβεῖς πιστοὺς ἐπισκέπτες.Πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸν ἱερὸ χῶρο ταπεινὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ τηρήσετε εὐπρεπῆ ἐνδυμασία.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς νὰ φοροῦν τὸ ράσο στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὸ ἐξώρασο στὶς ἀκολουθίες.Ἐπίσης ὁ κλῆρος νὰ φορεῖ τὸ κάλλυμα στὴν κεφαλὴ σὲ ὄλες τὶς περιπτώσεις ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν μακριὰ μανίκια, φαρδιὲς μπλοῦζες ποὺ νὰ καλύπτουν τὸν λαιμὸ, μακρὶες φαρδιὲς φοῦστες ἤ φορέματα χωρὶς ἀνοίγματα στὰ κάτω μέρος τῆς φοῦστας, καὶ μαντήλι ποὺ νὰ καλύπτει τὸν λαιμὸ καὶ τὸν σβέρκο. Παρακαλοῦμε νὰ μῆν φοροῦν κραγιὸν ὅταν προσκυνοῦν καὶ ἀσπάζονται τὶς εἰκόνες καὶ μεταλαμβάνουν τὴν Θεία Κοινωνία. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercing προϊόντα.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ φοροῦν μακριὰ παντελόνια καὶ μακριὰ μανίκια χωρὶς διαφημηστικὰ καὶ ἀνευπρεπὴ λεξιλόγιο. Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ μὴν φοροῦν καύμματα κεφαλῆς ὅπως καπέλλα, σκούφους κτλ. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercing προϊόντα.

Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν κάλτσες μέχρι τὸν ἀστράγαλο μὲ κλειστὰ παπούτσια ἤ σανδάλια καὶ ὄχι διαφανεῖς κάλτσες. Παπούτσια ἄνετα χωρὶς τακούνι βοηθοῦν στὸ περπάτημα στὴν ἔρημο καὶ στὰ πέτρινα μονοπάτια καὶ πατώματα.

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὴν κατάλληλη ἔνδυμασία ἡ ἔκθεση ἔχει ἐνδύματα νὰ σᾶς δανείση γιὰ τὴν ἐπίσκεψὴ σας. Παρακαλοῦμε νὰ ἔχετε πάντοτε εὐπρεπῆ ἐδυμασία καὶ μέσα στοὺς ξενῶνες καὶ ἐκτὸς δωματίου γιατὶ οἱ πατέρες εἰσέρχονται στοὺς ξενῶνες γιὰ διακονήματα.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ προσκυνητὲς νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν ἀρώματα, κολώνιες, ἀρωματικὲς λοσιὸν κτλ πρὸς σεβασμὸ ἀτόμων ποὺ ἔχουν εὐαισθησία σὲ χημικὲς οὐσίες καὶ ἀρώματα.

Φωτογραφίες

Παρακαλοῦμε νὰ ρωτήσετε τοὺς πατέρες ἐὰν ἐπιτρέπετε νὰ πάρετε φωτογραφίες.καὶ βίντεο. Ἀπαγορεύονται οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν παρὰ μόνο ἐὰν ἔχει δοθεῖ εὐλογία ἀπὸ τὸν ἡγούμενο.

Ἀκολουθίες

Μὴ Ὀρθόδοξοι προσκυνητὲς παρακαλοῦνται νὰ παραμείνουν στὸν Νάρθηκα κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν καὶ οἱ κατηχούμενοι νὰ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν κύριον ναὸν κατὰ τὶς διακεκριμένες στιγμές.

Στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ

Ὁ χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι ἱερὸς καὶ παρακαλοῦμε νὰ σέβεστε τὸν ἡσυχαστικὸ τρόπο ζωῆς καθ'ὄλη τὴν διάρκεια παραμονῆς σας στὸ μοναστήρι. Οἱ ἐπισκέπτες ἀπογορεύεται νὰ εἰσέρχονται στὰ κελιὰ τῶν μοναχῶν, στὴν τράπεζα, στοὺς ξενῶνες καὶ στοὺς χώρους τριγύρω ἀπὸ τὰ κελιὰ τῶν πατέρων. Παρακαλοῦμε τὰ κινητὰ τηλέφωνα νὰ εἶναι σὲ silent/vibrate/off mode.

Smoking anywhere within the holy grounds is strictly forbidden. Loud talking and laughing are always inappropriate.

Τὰ μικρὰ παιδιὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑπὸ ἐπιτήρηση καθ'ὄλη τὴν διάρκεια ἐπίσκεψης ἤ διαμονῆς στὸ μοναστήρι.

Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ ἐπισκέπτες νὰ φέρουν κατοικίδια ζῶα στὸ μοναστήρι μὲ ἐξαίρεση τὰ ζῶα ποὺ ἐξυπηρετοῦν ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Τὰ ζῶα (περιλαμβανομένου τὰ ζῶα ποὺ ἐξυπηρετοῦν ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες) δὲν ἐπιτρέπονται μέσα στὶς Ἐκκλησίες.

Ὁ χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι προσβάσιμος γιὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρικὲς καρέκλες. Κάντε κλίκ γιὰ τὸν ὁδηγὸ χάρτη τοῦ μοναστηριοῦ.

TOP
Ελληνικά
Ελληνικά