Ὀδηγίες πρὸς ἐπισκέπτες (χωρὶς διαμονὴ)

Σὲ αὐτὴ τὴν σελίδα θὰ βρεῖτε ὀδηγίες γιὰ τὴν ἐπισκεψὴ σας στὸ μοναστήρι μας. Ἐὰν θέλετε νὰ μείνετε στὴν Μονὴ παρακαλοῦμε διαβᾶστε τὶς ὀδηγίες γιὰ τοὺς φιλοξενούμενους προσκυνητές.

Ὡράριο

Τὸ μοναστήρι δέχεται ἐπισκέπτες ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ περιηγηθοῦν τὴν Μονὴ, Δευτέρα μέχρι Κυριακὴ, καθημερινὰ ἀπὸ τὶς 10:30π.μ. μέχρι 2:30μ.μ

Τὸ μοναστήρι δὲν δέχεται ἐπισκέπτες γιὰ ἡμερήσιο τοὺρ μετὰ τὶς 2:30 μ.μ.

Οἱ ἐπισκέπτες ποὺ ἐπισκέπτονται μονο γιὰ μιὰ ἡμέρα χωρὶς διαμονὴ, μποροῦν νὰ παραμείνουν γιὰ τὶς ἀκολουθίες μετὰ τὶς 2:30 μ.μ. Παρακαλοῦμε ἐνημερῶστε ἕναν ἀπὸ τοὺς πατέρες στὴν Ἔκθεση.

Group

Εὰν ἔχετε group μὲ δέκα ἤ περισσότερα ἄτομα παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε ἐγκαίρως μαζὶ μας γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ σᾶς ἐξυπηρετήσουμε.

Ἄφιξη στὸ μοναστήρι

Ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες παρακαλοῦνται νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἔκθεση μόλις φτάσουν στὸ μοναστήρι. Ἐὰν κανένας ἀπὸ τοὺς πατέρες δὲν παρευρίσκεται στὴν Ἔκθεση, παρακαλοῦμε νὰ περιμένετε στὴν Ἔκθεση.

Ἐνδυμασία

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου εἶναι χῶρος μετανοίας καὶ προσευχῆς γιὰ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς εὐσεβεῖς πιστοὺς προσκυνητές. Πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸν ἱερὸ χῶρο, ταπεινὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ τηρήσετε εὐπρεπῆ ἐνδυμασία.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς νὰ φοροῦν τὸ ράσο στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὸ ἐξώρασο στὶς ἀκολουθίες. Ἐπίσης, ὁ κλῆρος νὰ φορεῖ τὸ κάλλυμα στὴν κεφαλὴ σὲ ὄλες τὶς περιπτώσεις ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν μπλοῦζες μὲ μακριὰ μανίκια, φαρδιὲς, ποὺ νὰ καλύπτουν τὸν λαιμὸ, μακριὲς φαρδιὲς φοῦστες ἤ φορέματα, χωρὶς ἀνοίγματα στὰ κάτω μέρος, καὶ μαντήλι ποὺ νὰ καλύπτει τὸν λαιμὸ καὶ τὸν σβέρκο. Παρακαλοῦμε νὰ μῆν φοροῦν κραγιὸν ὅταν ἀσπάζονται τὶς εἰκόνες καὶ ὅταν μεταλαμβάνουν τὴν Θεία Κοινωνία. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercings.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ φοροῦν μακριὰ παντελόνια καὶ μπλοῦζες μὲ μακριὰ μανίκια χωρὶς ἀνευπρεπεῖς εἰκόνες καὶ ἀνευπρεπὴ λεξιλόγιο. Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ μὴν φοροῦν καπέλα, σκούφους κτλ. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercings.

Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν κάλτσες μέχρι τὸν ἀστράγαλο μὲ κλειστὰ παπούτσια ἤ σανδάλια καὶ ὄχι διαφανεῖς κάλτσες. Παπούτσια ἄνετα, χωρὶς τακούνι, βοηθοῦν στὸ περπάτημα στὴν ἔρημο καὶ στὰ πέτρινα μονοπάτια καὶ πατώματα τῆς Μονῆς.

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὴν κατάλληλη ἔνδυμασία ἡ ἔκθεση ἔχει ἐνδύματα νὰ σᾶς δανείσῃ γιὰ τὴν ἐπίσκεψὴ σας. Παρακαλοῦμε νὰ διατηρεῖται πάντοτε εὐπρεπῆ ἐνδυμασία καὶ μέσα στοὺς ξενῶνες καὶ ἐκτὸς τοῦ δωματίου σας, γιατὶ οἱ πατέρες εἰσέρχονται στοὺς ξενῶνες γιὰ διακονήματα.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ προσκυνητὲς νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν ἀρώματα, κολώνιες, ἀρωματικὲς λοσιὸν κτλ πρὸς σεβασμὸ ἀτόμων ποὺ ἔχουν εὐαισθησία σὲ χημικὲς οὐσίες καὶ ἀρώματα.

Φωτογραφίες

Παρακαλοῦμε νὰ ρωτήσετε τοὺς πατέρες ἐὰν ἐπιτρέπεται νὰ πάρετε φωτογραφίες καὶ βίντεο. Ἀπαγορεύονται οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν παρὰ μόνο ἐὰν ἔχει δοθεῖ εὐλογία ἀπὸ τὸν ἡγούμενο.

Ἀκολουθίες

Οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι προσκυνητὲς παρακαλοῦνται νὰ παραμείνουν στὸν Νάρθηκα κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν καὶ οἱ κατηχούμενοι νὰ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν κύριον ναὸν κατὰ τὶς ὡρισμένες στιγμές.

Στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ

Ὁ χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι ἱερὸς καὶ παρακαλοῦμε νὰ σέβεστε τὸν ἡσυχαστικὸ τρόπο ζωῆς καθ'ὄλη τὴν διάρκεια παραμονῆς σας στὸ μοναστήρι. Οἱ ἐπισκέπτες ἀπογορεύεται νὰ εἰσέρχονται στὰ κελιὰ τῶν μοναχῶν, στὴν τράπεζα, στοὺς ξενῶνες καὶ στοὺς χώρους τριγύρω ἀπὸ τὰ κελιὰ τῶν πατέρων. Παρακαλοῦμε τὰ κινητὰ τηλέφωνα νὰ εἶναι σὲ silent/vibrate/off mode.

Τὸ κάπνισμα ἀπογορεύεται στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ.  Παρακαλοῦμε νὰ μιλᾶτε σιγανά, καὶ νὰ μὴ προκαλεῖτε θόρυβο.

Τὰ μικρὰ παιδιὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τῶν γονέων τους καθ'ὄλη τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης ἤ διαμονῆς σας στὸ μοναστήρι.

Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ ἐπισκέπτες νὰ φέρουν κατοικίδια ζῶα στὸ μοναστήρι μὲ ἐξαίρεση τὰ ζῶα ποὺ ἐξυπηρετοῦν τυφλούς. Τὰ ζῶα (περιλαμβανομένου τὰ ζῶα ποὺ ἐξυπηρετοῦν τυφλοὺς) δὲν ἐπιτρέπονται μέσα στὶς Ἐκκλησίες.

Ὁ χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι προσβάσιμος γιὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρικὲς καρέκλες. Κάντε κλίκ γιὰ τὸν ὁδηγὸ χάρτη τοῦ μοναστηριοῦ.

TOP