Ἱστορικὴ Ἀναδρομὴ

Ἦταν Ἄνοιξη τοῦ 1995 ὅταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἀναζητοῦσε γὴ γιὰ νὰ χτίσει τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου. Μαζὶ μὲ ἄλλους, βρῆκε μία ἔκταση, μέσα στὴν ἔρημο. Ὅταν κατευθύνθηκαν κάτω σὲ ἕνα χωματόδρομο, καὶ ἐξέταζαν τὴν ἔκταση, ἄκουσαν καμπᾶνες. Ὁ Γέροντας πληροφορήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ ἔκταση γιὰ τὴν Μονή. Μάλιστα στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ ἄκουσε τὶς καμπᾶνες ἀνύψωσε ἕνα Σταυρό.
“Δείχνεις τὴν καλὴ σου θέληση στὸν Θεό, ἀλλὰ ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. Ἡ Χάρι Του εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη ποὺ κινεῖ τὰ πάντα.”– Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυαχαστής

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1995, ἔφτασαν οἱ πρῶτοι μοναχοί ἀπὸ τὴν Μονὴ Φιλοθέου καὶ τὴν Νέα Ὑόρκη. Ἀφοῦ καθάρισαν τὴν βορειοανατολικὴ ἄκρη τῆς ἐκτάσεως, μέσα στὸ καυτὸ καλοκαίρι, τοποθέτησαν δύο λιόμενα-τὸ πρῶτο ἔγινε παρεκκλήσι, τράπεζα καὶ κελλιὰ γιὰ τοὺς πατέρες· τὸ δεύτερο ἔγινε ξενῶνας. Τὸ Φθινόπωρο τοῦ 1995, ἔφτασαν καὶ ἄλλοι μοναχοί. Σιγὰ σιγὰ κατέφταναν νεαροὶ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ Καναδὰ μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ μονάσουν καὶ νὰ βοηθήσουν στὸ χτίσιμο τῆς Μονῆς.

Ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ φυτεύει δέντρα
Οἰκοδομὴ τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου
Ἐσωτερικὰ οἰκοδομικά ἔργα
Ἡ σκεπὴ
Ὁ τροῦλος
Ἡ σκεπὴ


Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ὁ Γέροντας Παΐσιος, ἀναθέτει τὰ καθημερινὰ διακονήματα καὶ ἐπιβλέπει τὶς ἐργασίες στὸ μοναστήρι·καὶ τὶς ὑλικὲς καὶ τὶς πνευματικές.

Στὶς 17 Ἰανουαρίου 1995, ἔγινε ἡ πρώτη πανήγυρις στὴν Μονή, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Κατὰ τὴν πανήγυρη, στὴν ὁποῖα χοροστάτησε ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κυρ. Ἀντώνιος τῆς Μητροπόλεως Σάν Φρανγκίσκου, ὁ ἱερομόναχος π. Παΐσιος ἐνθρονίσθῃ ὠς ὁ πρῶτος ἡγούμενος τῆς μονῆς καὶ ἔγινε ἡ κουρὰ νέων μοναχῶν.Τὸ χτίσιμο τοῦ καθολικοῦ ἄρχισε τὸ Φθινόπωρο τοῦ 1995, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία δὲν εἶχε ὀλοκληρωθεῖ ὅταν ἔγινε ἡ πανήγυρις.  Ἔτσι, ἕνα μεγάλο ἀδιάβροχο πανὶ τοποθετήθηκε πάνω στὴν ὀροφὴ ἀντὶ σκεπῆς. Πολλοὶ πιστοὶ παρευρέθησαν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου καὶ ἡ παρουσία τους ἦταν μία πιστοποίηση ὅτι ὁ κόσμος ποθοῦσε τὸ μοναστήρι καὶ ἡ ἐπιθυμία τους ἦταν νὰ εὐλογηθεῖ αὐτὸ τὸ ἔργο, νὰ προχωρήσει καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

“Καὶ πᾶν ὅ,τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ .”– Κολοσσαεῖς 3:17

Στὴν ἀρχικὴ οίκοδομή, ὁ Γέροντας 'Ἐφραὶμ πρόσθεσε δύο ἀκόμη λιόμενα ἀπὸ τὴν μία μεριά, καὶ ἕνα ἀπὸ τὴν ἄλλη. Αὐτὸ ὁ σχεδιασμὸς δημιούργησε ἕνα κῆπο στὴν μέση. Μετὰ προστέθηκε καὶ ἡ τράπεζα δίπλα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὅπως συνηθίζεται στὸν Ἄθωνα.

“Ὄσο πιὸ πολὺ ἀγαπᾶτε τὸν Θεό, τόσο μεγαλύτερο θὰ εἶναι τὸ δῶρο χάριτος ποὺ θὰ σᾶς δοθεῖ, ἀνάλογα μὲ τὸ θέλημά Του.”
– Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἡ αὐλὴ
Ἡ αὐλὴ
Οἰκοδομὴ τῆς Μονῆς
« Gerontissa Makrina Τὸ μοναστήρι σήμερα »
TOP