ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ

Ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ, κατὰ κόσμον Ἰωάννης Μωραΐτης, γεννήθηκε στὸν Βόλο, ἀπὸ τὸν Δημήτριο καὶ Βικτωρία Μωραΐτη στὶς 24 Ἰουνίου 1928, τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ τὸ Γενέθλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστή. Ἡ μητέρα του εἶχε ἀσκητικὸ βίο μὲ ὀλονύχτιες ἀγρυπνίες, γεμᾶτες δάκρυα καὶ μετάνοιες. Ἐκείνη ἦταν ἕνα μεγάλο παράδειγμα γιὰ τὸν Ἰωάννη. Μιὰ μέρα καθόταν δίπλα ἀπὸ τὸ παιδὶ της καὶ εἶχε ἕνα ὄραμα. Εἶδε ἕνα ἀστέρι νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ σπίτι τους καὶ νὰ πηγαίνει πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἄκουσε μιὰ φωνὴ νὰ λέει «Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία σου παιδιὰ, μόνο αὐτὸ θά ζήσει.» Στὴν ἀρχὴ νόμιζε ὅτι αὐτὸ σήμαινε κυριολεκτικὰ ὅτι τὰ δὐο παιδιὰ της θὰ πέθαιναν καὶ θὰ ἔμενε μόνο ὁ Ἰωάννης. Μετὰ ὅμως κατάλαβε ὅτι ἦταν μιὰ προφητεία ὅτι ὁ Ἰωάννης θὰ γινόταν μοναχὸς στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἔδωσε, γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, μεγάλη σημασία στὴν ἀνατροφή του, κάνοντας ὅτι μπορεοῦσε γιὰ νὰ προσφέρῃ ὅτι τὸ πιὸ ἀγνό μποροῦσε στὸν Θεό.

Καθὼς ὁ Ἰωάννης μεγάλωνε, ἄρχισε νὰ ἐπιθυμῇ τὸν μοναχισμό. Ἄρχιζε νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν πνευματικὸν του, τὸν πατὴρ Ἐφραὶμ Καραγιάννη, εὐλογία νὰ πηγαίνει στὸ ἍγιονὌρος, ἀλλὰ ὁ πνευματικὸς τοῦ ἔλεγε νὰ μείνῃ στὴν περιοχὴ τοῦ Βόλου, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τὸν βοηθοῦσε νὰ χτίσῃ μοναστήρι· χρεαιζόταν τὸν Ἰωάννη κοντά του. Ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια ὁ Ἰωάννης κατάλαβε ὅτι ὁ πατὴρ Ἐφραὶμ δὲν θὰ ἔχτιζε μοναστήρι καὶ ἔτσι ἀποφάσισε νὰ πάει στὸν Ἅγιον Ὄρος. Ὀ πνευμαιτκὸς του καὶ ἡ μητέρα του, τὸν ἔστειλαν στὸν Γέροντα, Ἰωσήφ τὸν Ἡσυχαστή, ὁ ὁποῖος ἦταν πνευματικὸς τοῦ πατὴρ Ἐφραὶμ Καραγιάννη.

Τὸ 1947, ὁ Ἰωάννης ἐπιβιβάστηκε σὲ καΐκι μὲ προορισμὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὅπως κοίταζε τὶς πλαγιὲς καὶ τὰ μοναστήρια τοῦ Ὄρους, τοῦ φάνηκαν σὰν φυλακὲς, καὶ ὁ πειρασμὸς δημιούργησε λογισμὸν μέσα του καὶ ἄρχισε νὰ στενοχωριέται. Ζήτησε ἀπὸ ἕναν μοναχὸ δίπλα του στὸ καΐκι νὰ τοῦ δείξει ποῦ ἦταν ἡ καλύβα τοῦ Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ. Ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος βλέποντας ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν ἀδύνατος, καὶ ἀσθενικός, τοῦ εἶπε ὅτι μᾶλλον θὰ ἦταν ἀνήμπορος νὰ ζήσῃ ἐκεῖ διότι εἶχαν αὐστηρό τυπικόν. Ὁ Ἰωάννης ἐπέμενε ὅμως καὶ τότε ὁ μοναχὸς τοῦ ἔδειξε τὸ ἄσπρο καλυβάκι του Γέροντος Ἰωσήφ, ἀπὸ τὸ καΐκι. Αὐτὸ ἦταν! Μολις τὸ εἶδε, ὁ Ἰωάννης αἰσθάνθηκε ἐλευθερία, καὶ ἡ καρδιὰ του ἀναπάυθηκε· ἔπαψε ὁ πειρασμός. Ὅλα τοῦ φαίνονταν Παράδεισος.

Ὅταν ἔφτασε στὸν ἀρσανὰ τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, τὸν περίμενε ὁ Γερο- Ἀρσένιος, ὀ συνασκητὴς τοῦ Γέροντα Ἰωσήφ. Ὁ Γερο- Ἀρσένιος ρώτησε τὸν Ἰωάννη, «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Γιαννάκης, ἀπὸ τὸν Βόλο;» «Ναὶ, πάτερ,» ἀπάντησε ὁ Ἰωάννης. «Ἀλλὰ ἐσεῖς πῶς τὸ ξέρετε;» Καὶ ὁ Γερο- Ἀρσένιος εἶπε, «Ὁ Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἐμφανίστηκε στὸν Γέροντα ἐχτὲς τὸ βράδυ καὶ τοῦ εἶπε...Σοῦ φέρνω ἕνα ἀρνάκι. Βάλτο στὸν μανδρί σου.» Αὐτὴ ἦταν ἠ πρώτη γνωριμία τοῦ Ἰωάννου μὲ τὸν Γερο-Ἀρσένιο ὁ ὁποῖος τὸν ὁδήγησε στὰ ἀπόκρημνα μοναπάτια, πρὸς τὴν καλύβα τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ, στὴν Μικρὴ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.

Μετὰ ἀπὸ μόνο ἐννέα μῆνες, ὁ Γέροντας Ἰωσήφ, εἶδε ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν τέλειος ὑποτακτικὸς, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος σὲ ὅλα, καὶ ἔτσι ἔρκινε ὅτι ἦταν ἔτοιμος γιὰ τὴν μοναχικὴ κουρά. Στὶς 13 Ἰουλίου 1948, στὴν μικρὴ ἐκκλησίτσα τους, ὁ Ἰωάννης πῆρε τὸ μεγάλο σχῆμα μὲ τὸ ὄνομα Ἐφραίμ. Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ ἦταν ἄριστος παιδαγωγός, καὶ συνέχεια ἐταπείνωνε τὸν πατέρα Ἐφραὶμ γιὰ νὰ ξεριζώσει κάθε ρίζα ὑπερηφανείας στὸν νεαρὸ ὑποτακτικόν του. Αὐτὸ τὸ ἔκανε καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὑποτακτικοὺς του ποὺ θὰ βοηθοῦσαν στὸ μετέπειτα μεγάλο ἔργο τοῦ Θεοῦ, πρὸς σωτηρίαν ψυχῶν καὶ πρὸς ἀναβιώσεως τοῦ Ἡσυχασμοῦ. Ὀ Ἅγιος Ἰωσήφ ἦταν μέν αὐστηρὸς, ἀπαιτητικὸς στὴν τἠρηση τοῦ ἀσκητικοῦ τυπικοῦ, ἀλλὰ ἐνῶ στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας ἔδειχνε μία σκληρή στάση στοὺς ὑποτακτικούς του, τὸ βράδυ στὴν ἐξομολόγηση τῶν λογισμῶν τους ἦταν πολὺ στοργικὸς καὶ ἔδειχνε πλουσίως τὴν ἀγάπη του, ἐξηγῶντας τὰ λάθη τους καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔπεσαν. Ἔτσι τοὺς μάνθανε τὸν πνευματικόν ἀγῶνα.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ ἀδεφότητα δὲν εἶχε ἱερέα καὶ ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἐρχόταν μερικὲς φορὲς τὴν ἐβδομάδα γιὰ νὰ κάνει λειτουργία. Ἀλλὰ ἐπιδὴ ὁ παπα-Ἐφραὶμ ἀνῆκε σὲ ἄλλον Γέροντα, δὲν μποροῦσε νὰ ἔρχεται συνεχῶς καὶ ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ ἀποφάσισε νὰ κάνει τὸν πατέρα Ἐφραὶμ διάκο, καὶ τὸν πατέρα Χαράλαμπο ἱερέα, τὸ 1952. Ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἦταν καὶ ὁ μάγειρας τῆς συνοδείας, ἕνα διακόνημα ποὺ διατήρησε ἔως τὸν θάνατο τοῦ Γέροντός του, ἀλλὰ καὶ μετέπειτα ὅταν μαγίρευε γιὰ ὑποτακτικοὺς του. Ἐκεῖ στην Ἁγία Ἄννα δὲν εἶχαν κουζίνα, μαγίρευαν ἕξω στὰ ξύλα καὶ μάλιστα μέσα σὲ παγωμένες συνθῆκες. Ὀ ἄνεμος ἦταν τόσο δυνατὸς ποὺ τοὺς σκόρπιζε τὰ κουζινικά σκεύη.

Οἱ σκληρὲς καιρικὲς συνθῆκες ἐξασθένησαν τὴν ὑγεία τῆ ἀδελφότητας καὶ τὸ 1953 ἀποφάσισαν νὰ μετακομίσουν στὸ ἡσυχαστικὸ μέρος τῆς Μονῆς Ἁγίου Πάυλου, στὴν Νέα Σκήτη. Αὐτὸ τὸ μέρος ἦταν ἡσυχαστικὸ καὶ λίγο πιὸ εὔκολο σὲ θέμα σωματικοῦ κόπου καὶ διαίτας. Στὴν Νέα Σκήτη ὁ πατέρας Ἐφραὶμ χειροτονήθῃ ἱερέας. Εἶχαν δύο παρεκκλήσια, τὸν Ἅγιο Πρόδομο, ὅπου λειτουργοῦσε ὁ πατέρας Χαράλαμπος, καὶ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, ὅπου λειτουργοῦσε ὁ πατέρας Ἐφραίμ.

Στὶς 15 Αὑγούστου 1958, τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόου, ἐκοιμήθῃ ὁ Γέροντας Ἰωσήφ καὶ ἄφησε τὴν συνόδία του μὲ τις τελευταίες συμβουλὲς του καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ χωρίσουν καὶ νὰ κάνουν τὶς συνοδείες τους. Ὀ πατὴρ Ἐφραὶμ ἔγινε Γέροντας στην καλύβα τοῦ Εὑαγγελισμοῦ.

Ἡ φήμη τῶν ὑποτακτικῶν τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ ἔγινε γνωστὴ σὲ ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ γρηγορα προσῆλθαν μοναχοὶ . Τὸ 1968 ἐπειδὴ ἡ ἀδελφότητα τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ εἶχε αὐξηθεῖ μετακόμισαν στὴν Προβάτα, στὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου. Ἀλλὰ κατόπιν παρόντρησης τῶν πατέρων τῆς Μονῆς Φιλοθέου, ὁ Γέροντας μετακόμισε τὴν συνοδεία του, τὸ 1973, στὸ μοναστήρι τοῦ Φιλοθέου, τὸ ὁποῖο ἦταν ιδιόρυθμο, μὲ λίγους ἡλικιωμένους μοναχοὺς. Ἐπάνδρωσε τὴν Μονὴ μετατρέποντάς την σὲ κοινόβιο μοναστήρι. Στὴν ἀρχὴ ὁ Γέροντας δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσει τὴν ἡσυχαστικὴ του ζωὴ στὸν Ἅγιο Ἀρτέμιο καὶ νὰ ἀπασχοληθεῖ μὲ μέριμνες μεγάλων μοναστηριῶν, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ φώτιση Θεοῦ συμφώνησε, καὶ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1973, ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοθέου μέχρι τὸ 1991, ὅταν παραιτήθη γιὰ νὰ ἐργαστεῖ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ στὴν Βόρειο Ἀμερική. Ἠ Ἀδελφότητα στὴν Φιλοθεόυ, αὐξήθηκε γρήγορα καὶ ἔφτασε τοὺς 80 μοναχοὺς τὸ 1981. Οἱ πατέρες τῆς Μονῆς Κωνσταμωνίτου παρακάλεσαν τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ νὰ ἐπανδρώσει καὶ τὸ δικὸ τους μοναστήρι, καὶ ἔτσι ἔστειλε ἕνα κομμάτι τῆς ἀδελφότητάς του, περίπου 20 μοναχοὺς γιὰ τὴν ἐπάνδρωση. Τὸ ἴδιο ἔγινε τὸ 1983 ὅταν ἀνέλαβε τὴν Μονὴ Ξηροποτάμου, καὶ τὸ 1986 ὅταν ἀνέλαβε τὴν Μονὴ Καρακάλλου. Ἀνανέωσε ὅλα αὐτὰ τὰ Ἀθωνίτικα Μοναστήρια.

Τὸ 1979 πῆγε στὸν Καναδᾶ γιὰ ἱατρικοὺς λόγους καὶ καθὼς ἔμενε στὰ σπίτια Ὀρθοδόξων καὶ ἐξομολογοῦσε στὶς ἐκκλησίες του καὶ στὰ σπίτια τους, ἔλαβε πληροφορία ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι στὸ ἑξωτερικὸ εἶχαν μεγάλη ἀνάγκη πνευματική. Τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἐπιστρέψει κάθε χρόνο γιὰ νὰ τοὺς ἐξομολογήσει καὶ νὰ τοὺς καθοδηγήσει. Καὶ μάλιστα κατάλαβε ἦταν θελημα Θεοῦ νὰ ἐξομολογεῖ τὸν κόσμο στὶς ΗΠΑ καὶ Καναδά. Μὲ τὴν παράκληση τῶν πιστῶν καὶ μὲ εὐλογία τῶν ἐπισκὀπων τῆς Ἑλληνο-Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁ Γέροντας ἄρχισε ἕνα πνευματικὸ ἔργο Θεοῦ πρὸς σωτηρίας ψυχῶν, καθὼς καὶ τὴν ἴδρυση μοναστηριῶν γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν παράδοση. Τὸ 1995 μετακόμισε στὴν Ἀριζόνα γιὰ νὰ ζήση τὰ τελευταία χρόνια τῆς ζωῆς του. Χιλιάδες Ὀρθόδοξοι ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς προσέρχονταν κοντά του, καὶ ὠφελήθηκαν καὶ στήριξαν τὸ ἔργο αὐτό στὸ ἑξωτερικό. Τὰ μοναστήρια ποὺ ἴδρυσε ὁ Γέροντας, χάριτι Θεοῦ, ἀποτελοῦν πυρῆνες πνευματικῆς ζωῆς καὶ διατηροῦν τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ βίου τους καὶ τὴν ἀγάπη τους ποὺ πλουσίως προσφέρουν στὸν Χριστὸ καὶ τὸν πλησίον. Κεντρικὴ θέση στὰ μοναστήρια ἔχει ἡ εὐχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, ἐλέησόν με». Ὁ Γέροντας διάλεξε Γέροντες καῖ Γερόντισσες μὲ διάκριση καὶ πολλὴ προσευχὴ, καὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τοὺς διαδόχους του, τοὺς συνεχιστὲς τοῦ ἔργου του.

Μέχρι τὸ 1989, δὲν ὑπῆρχε παραδοσιακὸ μοναστήρι στὴν Βόρειο Αμερικὴ ποὺ νὰ ἀκολουθοῦσε τὸ Ἀθωνίτικο τυπικόν, ὑπὸ τὴν Ἑλληνο- Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπή. Ἠ χάρι του Θεοῦ ἐπέτρεψε στὸν Γέροντα νὰ ἰδρύσει 17 μοναστήρια στὴν Βόρειο Ἀμειρικὴ, ἑφτά ἀνδρικά, καὶ δέκα γυναικεία. Ὀ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε καὶ εὐλόγησε τέσσερα απὸ ἀυτὰ τὰ μοναστήρια. Ὄλοι ἡ Ὀρθοδοξία ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη γνωρίζει γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γέροντα καὶ στηρίζει τὴν ἐξάπλωση τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ στὴν Δύση.

Τὸ βράδυ τῆς 7 Δεκεμβρίου 2019, ὁ πολυαγαπημένος μας Γέροντας Ἐφραὶμ, ἐκοιμήθῃ. Ἁιωνία σου ἡ μνήμη Γέροντα! 

« St. Joseph Gerontissa Makrina »

 • 1989

  1. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  Ἡγουμένη Θεοφανὼ
  121 St. Elias Lane
  Saxonburg, PA 16056 USA
  website

 • 1993

  2. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

  Ἡγουμένη Ἀλεξία
  14155 Caledon King Town
  Line Rd. South
  Bolton, Ont. L7E 5R7
  CANADA
  website

 • 1993

  3. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ

  Ἡγουμένη Θέκλα
  827 Chemin de la Carriere
  Brownsburg (Chatham),
  Quebec, J8G 1K7
  CANADA
  website

 • 1993

  4. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  Ἡγουμένη Μελάνη
  4600 93rd Street
  Pleasant Prairie, WI 53158 USA
  website

 • 1993

  5. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ

  Ἡγουμένη Ὀλυμπιάδα
  1 St. Joseph's Way
  White Haven, PA 18661 USA
  website

 • 1993

  6. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

  Ἡγουμένη Μαρκέλλα
  38532 Dunlap Rd.
  Dunlap, CA 93621 USA

 • 1995

  7. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

  Ἡγουμένη Εὐπραξία
  5 Timmer Lane
  Goldendale, WA 98620 USA
  website

 • 1995

  8. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

  Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος
  4784 N. St. Joseph's Way
  Florence, AZ 85132
  website

 • 1996

  9. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

  Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος
  2191 Twin Sisters Dr.
  Kendalia, TX 78027 USA
  website

 • 1998

  10. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

  Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος
  12600 West Hwy. 318
  Williston, FL 32696
  website

 • 1998

  11. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  Ἡγουμένη Ἀγαπία
  13486 N.W. Hwy. 225
  Reddick, FL 32686 USA
  website

 • 1998

  12. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

  Ἱερομόναχος Ἰωσήφ
  125 Sturdevant Rd.
  Smith Creek, MI 48061 USA

 • 1998

  13. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

  Ἱερομόναχος Νεκτάριος
  1631 Creasey Rd.
  Lawsonville, NC 27032 USA

 • 1998

  14. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

  Ἡγουμένη Ἀγνὴ
  404 Warner Road
  Troy, NC 27371 USA
  website

 • 1998

  15. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

  Ἡγούμενος Ἀκάκιος
  17906 Rt. 173
  Harvard, IL 60033 USA
  website

 • 1998

  16. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

  Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ
  100 Lake Anawanda Rd.
  Roscoe, NY 12776 USA
  website

 • 2004 

  17. ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Ἡγουμένη Παρασκευὴ
  6855 Little York Lane
  Washington, TX 77880 USA
  website

TOP